Netwerk Palliatieve Zorg - Rotterdam en omstreken > De ketens > Jaarbijeenkomsten > Terugblik Jaarbijeenkomst 2017 > Workshop SBARR Palliatieve Zorg
X

SBARR Palliatieve Zorg

Deze workshop werd gegeven door Renske Boogaard, Verpleegkundig consulent palliatieve zorg en Gert-Jan Bleeker, Hbo-verpleegkundige i.o. aan verpleegkundigen, huisartsen en anderen die de effectiviteit van de communicatie met artsen/andere disciplines willen verbeteren.

Steeds meer patiënten met complexe zorg sterven thuis. Dit stelt hogere eisen aan effectieve communicatie tussen de betrokken hulpverleners. Tijdens het project Samen bouwen aan vertrouwen hebben met name verpleegkundigen ingebracht dat zij zichzelf soms niet assertief en effectief vinden in de communicatie naar huisartsen, specialistisch team en consulenten. De SBARR-methode heeft tot doel de communicatie tussen verpleegkundigen en artsen over en weer effectiever te maken, zij wordt reeds veel in ziekenhuizen gebruikt. Daarbuiten blijkt deze methode niet of nauwelijks bekend te zijn. Door Leerhuizen Palliatieve Zorg is een SBARR Palliatieve Zorg ontwikkeld.

(Klik op de afbeelding rechts om de SBARR Palliatieve Zorg te downloaden)

Deze workshop had als doel de deelnemers bewust te maken van het belang van effectief communiceren en hen informeren over hoe zij de SBARR Palliatieve Zorg kunnen toepassen. 

Klik op de onderstaande afbeeldingen voor de presentatie van de workshop.