Netwerk Palliatieve Zorg - Rotterdam en omstreken > De ketens > Jaarbijeenkomsten > Terugblik Jaarbijeenkomst 2017 > Workshop Gezamenlijk Huisbezoek
X

Gezamenlijk Huisbezoek

 

Deze workshop werd verzorgd door Frans Baar, SOG en directeur Leerhuizen Palliatieve Zorg in samenwerking met Sonja Lugthart, oncologie- en palliatief verpleegkundige en huisarts Monique Lander.

De workshop Gezamenlijk Huisbezoek is bedoeld voor (gespecialiseerd) verpleegkundigen en verzorgenden werkzaam in de thuissituatie en deelnemers aan de PaTz bijeenkomsten (huisartsen, verpleegkundigen en consulenten).

Het doen een van een huisbezoek door de huisarts samen met de (wijk)verpleegkundige (gezamenlijk huisbezoek) kan van grote meerwaarde zijn binnen de palliatieve zorg. Gebeurt dit eigenlijk wel in de dagelijkse praktijk? Wat zijn belangrijke punten om aan de orde te stellen in een gezamenlijk huisbezoek samen met de patiënt en naasten?

Leerhuizen Palliatieve Zorg heeft samen met Vilans een tool ontwikkeld waarin beschreven wordt wanneer een gezamenlijk huisbezoek kan worden ingezet, hoe een dergelijk gesprek voor te bereiden, samen uit te voeren en te evalueren. De besefscontext speelt een rol in de samenwerking, maar wat is dat eigenlijk “de besefscontext”? Wat doe je wanneer een huisarts niet lijkt open te staan om een gezamenlijk huisbezoek te doen? Hoe vindt de huisarts in de veelheid van thuiszorgorganisaties de verpleegkundige waarmee hij/zij samenwerkt?

De workshop had als doel deelnemers bewust te maken van het belang van het gezamenlijk huisbezoek, hen bekend maken met de interventie en tool zodat zij de vertaling naar hun dagelijks werk kunnen maken.

Klik hier voor meer informatie over het Gezamenlijk Huisbezoek.

Klik op de afbeelding voor het filmpje over gezamenlijk huisbezoek.