Netwerk Palliatieve Zorg - Rotterdam en omstreken > De ketens > Jaarbijeenkomsten > Terugblik Jaarbijeenkomst 2016
X
Terugblik Jaarbijeenkomst 2016

Terugblik Jaarbijeenkomst NPZR&o 2016: Rouw en nazorg

Rouw en Nazorg
Het bieden van nazorg is onderdeel van de het palliatieve zorg proces. Zoals benoemd in het model van Lynn & Adamson 2003 en in de Zorgmodule Palliatieve Zorg 1.0. Patiënten en nabestaanden zijn meestal heel positief over de palliatieve zorg. Ook blijkt een groot deel van de patiënten te overlijden op hun plaats van voorkeur. In de nazorg voor naasten is nog wel verbetering mogelijk, zo blijkt uit een publicatie van onderzoekers van het NIVEL in het vaktijdschrift Kwaliteit in Zorg.

Op donderdag 4 februari 2016 vond de jaarbijeenkomst plaats in Rouwcentrum Monuta Memoriam Rotterdam-Zuid

Tijdens de bijeenkomst zijn de deelnemers met elkaar in gesprek gegaan over:

  • Wat verstaan we nu precies onder nazorg, 
  • wat wordt er van de professional verwacht
  • en wat is de rol van de vrijwilliger,
  • hebben we zicht op doorverwijs mogelijkheden
  • en wanneer verwijs je door?
  • Sluit dit eigenlijk wel aan op de behoefte van de nabestaanden?
  • Hoe is de financiering voor het bieden van nazorg geregeld?

Het programma bestond verder onder andere uit een lezing over 'Wat wordt nu precies onder nazorg verstaan?' door Ineke Koedam, eigenaar van Weerschijn (voor sterven, afscheid en rouw), en een presentatie door Patrice Kennedy over 'Welke behoeften aan nazorg hebben naasten?'

Klik op de afbeelding om de presentatie van Ineke Koedam te downloaden.

 

 

 

Met de uitkomsten uit de subgroepen en de reacties uit de evaluatieformulieren is de werkgroep Rouw en Nazorg aan de slag gegaan. Op het najaarssymposium in het kader van de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg werd aan dit thema een vervolg gegeven. De werkgroep Rouw en Nazorg heeft in opdracht van het DB van het NPZR& een adviesnotitie geschreven die is gepresenteerd tijdens het najaarssymposium in het kader van de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg. 

Download hier de Adviesnotitie Voor Rouwen bestaat geen Protocol.