Jaarbijeenkomst 2015
X
Terugblik Jaarbijeenkomst 2015

De Zorgmodule Palliatieve Zorg

Op woensdag 28 januari 2015 vond de jaarbijeenkomst van het NPZR&o in het  Maasstad Ziekenhuis plaats. De jaarbijeenkomst was in z'n geheel gewijd aan de Zorgmodule Palliatieve Zorg.

Achtergrond
In december 2013 is de Zorgmodule Palliatieve Zorg 1.0 verschenen. In de zorgmodule staat beschreven wat goede palliatieve zorg is. Marie-Josée Smits van Zorg-Essentie heeft samen met Jan van Gorp en Lieuwe-Jan van Eck van Dock4& de opdracht gekregen om de zorgmodule te testen in de praktijk.

Deze proefimplementatie moet aantonen of de zorgmodule als standaard voor de palliatieve zorg in de praktijk bruikbaar en uitvoerbaar is.
Concrete doelen van de proefimplementatie zijn:

 • Evaluatie van de toepassing van de zorgmodule in de praktijk.
 • Onderzoeken of met de zorgmodule op meer gestandaardiseerde wijze palliatieve zorg wordt verleend.
 • Bredere bekendheid geven aan de module en uitwerken van goede manieren om zorg­verleners mee te krijgen in het gebruik ervan.
 • Onderzoeken van de doelmatigheid van de inrichting van de zorgmodule en de mogelijkheden onderzoeken om tot een verzekerbaar product te komen.

Om deze doelen te realiseren, zijn zeven zorgorganisaties en netwerken palliatieve zorg vanaf september 2014 met de zorgmodule aan de slag gegaan. Het Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam & omstreken is een van de deelnemende netwerken.

De Jaarbijeenkomst in een notendop
De middag begon met een woord van welkom door Kees Goedhart (voorzitter stuurgroep NPZR&o). Kees sprak in zijn inleiding over de relatie tussen de doelen van het NPZR&o en die van de zorgmodule palliatieve zorg. Daarna kwam Marie Josée Smits aan het woord, zij vertelde uitgebreid over de Zorgmodule Palliatieve zorg, de inhoud van de zorgmodule en de implementatie in de praktijk.

Voorafgaand aan de jaarbijeenkomst werden de deelnemers ingedeeld in subgroepen:

 • Groep 1: verpleegkundigen & verpleegkundig specialisten
 • Groep 2: management & bestuurders
 • Groep 3: behandelaars
 • Groep 4: paramedici

Via de mail hadden de deelnemers een vragenlijst over de verschillende onderdelen van de zorgmodule ontvangen met het verzoek een aantal onderdelen (bouwstenen) vooraf in te vullen en mee te nemen naar de jaarbijeenkomst. Welke bouwstenen gevraagd werd in te vullen, verschilde per groep. Tijdens de bijeenkomst gingen de groepsleden met elkaar in gesprek. Leidraad voor de gesprekken waren de vooraf ingevulde vragenlijsten. Wie vooraf de vragenlijst nog niet had ingevuld, kon dit tijdens de bijeenkomst nog doen.

Door middel van de gesprekken en de ingevulde vragenlijsten is het voor de onderzoekers mogelijk om per deelnemende organisatie een antwoord krijgen op de vraag: "in hoeverre is wat er in de zorgmodule staat vermeld al geïmplementeerd binnen de organisatie?".

In de subgroepen werd gesproken over wat er al wordt gedaan, wat nog moet gebeuren en welke knelpunten daarbij worden ervaren. Van ieder gesprek in de groepen werd een verslag gemaakt en de vragenlijsten werden na afloop ingeleverd bij de voorzitter van de subgroep.
Hoe nu verder?

Alle verzamelde informatie op deze jaarbijeenkomst zal een indruk geven over de stand van zaken van de implementatie van de zorgmodule palliatieve zorg bij de organisaties. Ook zal blijken welke onderdelen nog aandacht vragen. De onderzoekers zullen de inventarisatie na afloop bundelen en verwerken. Hierna zal een terugkoppeling plaatsvinden aan de deelnemers van ieder organisatie afzonderlijk, de keten waar de organisatie deel van is en de bestuurders van het NPZR&o.September 2015 zal het proefimplementatietraject het volgende hebben opgeleverd:

 • Een handvat voor andere organisaties die de zorgmodule gaan implementeren.
 • Advies om de zorgmodule eventueel bij te stellen. Dat omvat ook advies voor de toepasbaarheid in specifieke doelgroepen.
 • De mogelijkheden onderzoeken om van de zorgmodule een verzekerbaar product te maken.
Natuurlijk waren we ook weer nieuwsgierig hoe de deelnemers deze jaarbijeenkomst ervaren hebben, wat vonden zij van deze manier van werken, was het zinvol, gaat men in de organisatie aan de slag met de bijeenkomst en welke ondersteuning door het NPZR&o is daarbij gewenst. Al deze vragen hebben wij gesteld in de evaluatieformulieren. Zodra we deze hebben verwerkt, kunt u de samenvatting van de evaluatieformulier hier downloaden.