Terugblik Jaarbijeenkomst 2018
X
Terugblik Jaarbijeenkomst 2018

Cultuursensitieve Palliatieve Zorg 

 

Wanneer patiënten geconfronteerd worden met een levensbedreigende ziekte, de grenzen aan behandeling zijn bereikt en er complexe besluiten genomen moeten worden, dan kunnen culturele verschillen nadrukkelijk naar voren komen. Dit geldt voor zowel perspectieven op wat een goede dood is als ook op wat goede palliatieve zorg is.

 

Het gebeurt regelmatig dat de waarden van de zorgverlener en de patiënten en hun naasten met elkaar botsen. Dit komt omdat de palliatieve zorg in Nederland gebaseerd is op ‘Nederlandse waarden’. Wat iemand die in Nederland is geboren en getogen ziet als een waardige laatste levensfase, kan voor iemand uit een ander land en een andere cultuur heel anders zijn. Het is daarom belangrijk dat hier in de palliatieve zorg rekening mee wordt gehouden: van een zorgverlener in de palliatieve zorg wordt cultuursensitiviteit verwacht.

 

Tijdens de NPZR&o jaarbijeenkomst van 22 maart 2018 werd gestart met In gesprek over leven en dood, opvattingen, wensen, waarden, een presentatie van het onderzoek van Roukayya Oueslati MSc, MA Ethiek & Recht van de Gezondheidszorg LUMC.  Roukayya besprak een aantal praktijkvoorbeelden uit verschillende culturen en liet ter illustratie enkele filmfragmenten zien. Aan de orde kwamen de thema's : identiteit, diagnose, doorbehandelen en pijnbestrijding/sedatie.

Na afloop werden nog enkele vragen gesteld en daarna gingen de deelnemers uiteen voor de workshops. Iedere workshop had hetzelfde thema: Wat doet de andere cultuur met mij als zorgprofessional.

De vier workshops werden geleid door: Roukayya Oueslati en de geestelijk verzorgers Fokje Wierdsma, Katinka Broos en Hafsa Abdeljalil.

In de workshops vertelden de deelnemers elkaar aan de hand van eigen ervaringen wat de invloed is van de andere cultuur op hen als zorgprofessional.

Download hier de samenvatting van de workshops.