Netwerk Palliatieve Zorg - Rotterdam en omstreken > De ketens > Delfshaven / Centrum / Noord
X
Palliatieve zorg in Delfshaven/Centrum/Noord

In deze zorgketen wordt samengewerkt door de volgende instellingen en personen:

 

Download hier de actuele versie van de sociale kaart palliatieve zorg voor Delfshaven/Centrum/Noord

De keten wordt geleid door een voorzitter en een ketencoördinator. Voorzitter van de keten Delfshaven/Centrum/Noord is Masé Sutterland, POH-GGZ bij asielzoekerscentrum en rouw- en verliesbegeleider. De ketencoördinator is Sandra Post vd Burg, long- en oncologieverpleegkundige bij Aafje.

Klik hier voor criteria voor deelname.

Voor meer informatie over palliatieve zorg binnen deze zorgketen kunt u contact opnemen met de ketencoördinator Sandra Post v/d Burg, telefoonnummer 06-46642200.

Kijk hieronder bij de Ketenbijeenkomsten 2021 wanneer de keten Delfshaven/Centrum/Noord in 2021 bij elkaar komt en welke onderwerpen behandeld worden. Indien u het volledige jaarplan 2021 van de keten Delfshaven/Centrum/Noord wilt ontvangen, dan kunt u een mail sturen naar de ketencoördinator Sandra Post vd Burg.

Ketenbijeenkomsten Delfshaven / Centrum / Noord 2021

Datum

Activiteit

Doel

alle sprekers onder voorbehoud

22 maart

Palliatieve zorg, wat betekent dat voor mij als zorgverlener?

Begeleid door Masé Sutterland

Deelnemers staan stil bij hun beleving van palliatieve zorg

Domein 1 van het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg

april 2021: jaarbijeenkomst
14 juni

Complementaire zorg in alle settingen

door Wil van Dam
Domein 3 t/m 7 van het
Kwaliteitskader Palliatieve Zorg
6 september

Ethiek en palliatieve zorg

door Anja Hoffman- Buikema

Deelnemers weten welke rol ethiek speelt in de praktijk.

Domein 10 van het
Kwaliteitskader Palliatieve Zorg