Netwerk Palliatieve Zorg - Rotterdam en omstreken > De ketens > Capelle a/d IJssel en Krimpen a/d IJssel
X
Palliatieve zorg in Capelle a/d IJssel en Krimpen a/d IJssel

In deze zorgketen wordt samengewerkt door de volgende instellingen en personen: 

De keten wordt geleid door een voorzitter en ketencoördinator. De voorzitter van deze keten is Marlies Petterson (teamleider thuiszorg bij De Zellingen), ketencoördinator is Babs Rikkelman.

Klik hier voor criteria voor deelname

Voor meer informatie over palliatieve zorg binnen deze zorgketen kunt u contact opnemen met de ketencoördinator: Babs Rikkelman, telefoon 06 - 80 86 50 58.

Kijk hieronder bij de Ketenbijeenkomsten 2021 wanneer de keten Capelle a/d IJssel en Krimpen a/d IJssel in 2021 bij elkaar komt en welke onderwerpen behandeld worden. Indien u het volledige jaarplan 2021 van de keten Capelle aan den IJssel / Krimpen aan den IJssel wilt ontvangen, dan kunt u een mail sturen naar de ketencoördinator Babs Rikkelman.

Ketenbijeenkomsten Capelle a/d IJssel en Krimpen a/d IJssel 2021

Datum

Activiteit

Doel

13 maart

Medicatie in de laatste levensfase, 
door Hermien Goderie
SOG Kaderarts palliatieve zorg

De deelnemer zijn in staat om hun kennis te verbreden omtrent inzet van bepaalde medicatie in de laatste levensfase.

Domeinen van het
Kwaliteitskader Palliatieve Zorg:

  • Domein 1 principes
  • Domein 2.9 structuur en proces, deskundigheid
  • Domein 3 & 4 fysieke dimensie, psychische dimensie

 

 

april 2021: jaarbijeenkomst
16 juni

(Gezamenlijk overleg met de keten Prins Alexander)
Seksualiteit en intimiteit in de palliatieve fase
door AnneMarie Kuijs

De deelnemers zijn zich bewust wat het doet met een client als de rollen binnen een relatie veranderen. Zijn in staat om dit ook te bespreken met client.

Domeinen van het
 Kwaliteitskader Palliatieve Zorg:

  • Domein 1 kernwaarden en principes
  • Domein 5 sociale dimensie
7 september Rouw en nazorg door Nelly Troost

De deelnemers krijgen ruimte en aandacht om te kunnen reflecteren op casuïstiek of zaken waar ze zich zorgen om maken en zijn in staat om dit met elkaar te delen.

Domein 8, verlies en rouw van het
 Kwaliteitskader Palliatieve Zorg:

23 november

Casuïstiek bespreking, 
inbreng van een casus 
door een van de ketendeelnemers.

De deelnemers delen hun ervaring en staan open voor positieve feedback.

Domeinen van het
 Kwaliteitskader Palliatieve Zorg:

  • Domein 2.9 deskundigheid

  • Domein 8 verlies & rouw