X

Scholingsprogramma voor 2021

Tot 1 juni 2021 zijn al onze scholingen digitaal. Nadien zullen we kijken wat de mogelijkheden zijn met de dan geldende coronamaatregelen. Alle scholingen zijn geaccrediteerd door de V&VN met 3 punten per dagdeel, met uitzondering van basisscholing niveau 2.

Voor medewerkers die in dienst zijn bij leden van het Netwerk Palliatieve Zorg is de scholing gratis.

Voor overige belangstellenden wordt er voor de scholing per dagdeel € 75,- in rekening gebracht. Voor de driedaagse Basisscholing Palliatieve Zorg voor verpleegkundigen en verzorgende niveau 3 t/m 6 wordt € 225,- in rekening gebracht. Uitzondering hierop zijn de scholing Zingeving & Spiritualiteit in de palliatieve fase en De kracht van rituelen in de palliatieve zorg. Deze scholingen zijn voor iedere belangstellende gratis.

Overzicht scholingsaanbod en data