X

Scholingsprogramma voor 2021

Wij hebben het 1e kwartaal van 2021 weer scholingen ingepland, rekening houdend met de 1,5 meter. We houden daarbij de ontwikkelingen rondom corona en de maatregelen in de gaten. Twee weken voor aanvang zal besloten worden of de scholing door kan gaan.

Voor medewerkers die in dienst zijn bij leden van het Netwerk Palliatieve Zorg is de scholing gratis.

Voor overige belangstellenden wordt er voor de scholing per dagdeel € 75,- in rekening gebracht. Voor de vierdaagse basisscholing Palliatieve Zorg voor verpleegkundigen en verzorgende niveau 3 t/m 5 wordt € 225,- in rekening gebracht. Uitzondering hierop zijn de scholing Zingeving & Spiritualiteit in de palliatieve fase en De kracht van rituelen in de palliatieve zorg. Deze scholingen zijn voor iedere belangstellende gratis.

Alle scholingen zijn geaccrediteerd door de V&VN met 3 punten per dagdeel (m.u.v. scholing niveau 2)