X

Protocollen, richtlijnen en handreikingen

Richtlijnen en protocollen zijn een hulpmiddel om systematisch te handelen en de kwaliteit van zorg te verbeteren. Daarom adviseert het NPZ om met richtlijnen en protocollen te werken. Sites waarop informatie te vinden is over richtlijnen en protocollen op het gebied van palliatieve zorg:

  • Pallialine
  • Handreiking Tijdig praten over het overlijden
  • Zorgpad stervensfase


Pallialine
Pallialine is een product van de het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). Op deze site staan richtlijnen en andere documenten voor de palliatieve zorg. De Multidisciplinaire richtlijnen voor de palliatieve zorg met aanbevelingen zijn opgesteld vanuit uit de meest recente inzichten ten aanzien van diagnostiek en behandeling. Op Pallialine vindt u altijd de meest actuele versie van de richtlijn. Voor bijbehorende samenvattingen kunt u de gratis app PalliArts raadplegen. 

  • www.pallialine.nl
  • PalliArts app. Gratis te downloaden voor zowel iOS (Appstore) als Android (Playstore). 


Handreiking Tijdig praten over het levenseinde

Een tijdig gesprek over het naderend overlijden is niet makkelijk, maar wel belangrijk. Het voorkomt misverstanden over de hulpverlening bij het sterven. De KNMG biedt artsen houvast met de nieuwe handreiking 'Tijdig praten over het overlijden'.

KNMG-handreiking 'Tijdig praten over het overlijden'
Korte checklist 'Tijdig praten over het overlijden'
Valkuilen en tips - bijlage bij de handreiking 'Tijdig praten over het overlijden'


Zorgpad Stervensfase

De stervensfase is een periode waarin alle dimensies van de palliatieve zorg intensief samenkomen. Het Zorgpad Stervensfase is een instrument voor het leveren van goede palliatieve zorg. Het is een zorgdossier, een checklist en een evaluatie-instrument in één. Het is een hulpmiddel om de kwaliteit van zorg, de communicatie met de patiënt en diens naasten en de samenwerking tussen zorgverleners te waarborgen.

Uit onderzoek blijkt dat het Zorgpad Stervensfase:

  • Bijdraagt aan de kwaliteit van zorg voor de stervende patiënt
  • De symptoomlast in de laatste levensdagen vermindert
  • De communicatie met zowel de patiënt als diens naasten verbetert
  • Bijdraagt aan de multidisciplinaire samenwerking

Het Zorgpad Stervensfase kan gebruikt worden in de thuissituatie door huisartsen en thuiszorgmedewerkers, in het hospice, het ziekenhuis, het verpleeghuis en het verzorgingshuis.

download hier het zorgpad stervensfase voor in de thuiszorg

download hier het zorgpad stervensfase voor in verpleeghuizen

download hier het zorgpad stervensfase voor in ziekenhuizen

download hier de folder zorgpad stervensfase

Het zorgpad stervensfase is ontwikkeld door Integraal Kankercentrum Nederland en het Erasmus MC in Rotterdam. Kijk voor meer informatie op www.zorgpadstervensfase.nl.