X
Zorgmogelijkheden in palliatief terminale situatie ten tijde van de coronacrisis

Zorgmogelijkheden regio Roosendaal, Bergen op Zoom, Tholen

Binnen het Netwerk Palliatieve Zorg krijgen we signalen dat er in deze tijd behoefte is aan een overzicht van alle zorg die momenteel wel en niet mogelijk is voor iemand in een palliatief terminale situatie. 

Daarom hebben wij een overzicht gemaakt, in te zien via dit document. In dit overzicht staat aangegeven welke zorg mogelijk is in reguliere situaties (waar geen sprake is van besmetting met het COVID-19 virus) en in situaties waarin sprake is van een besmetting met het COVID-19 virus. 

Wij proberen dit document zo actueel mogelijk te houden. Heeft u vragen, schroom dan niet om contact op te nemen met ons Consultatief Palliatief Team (CPT). Heeft u een opmerking of aanvulling voor het overzicht, mail deze dan naar secretariaatNPZ@bravis.nl. Voor algemene informatie over zorg bij corona - niet toegespitst op deze regio - verwijzen wij u graag naar www.palliaweb.nl/corona. 

In het overzicht worden enkele bijlagen genoemd, deze zijn hieronder te raadplegen. Het overzicht en de documenten zijn bijgewerkt tot en met 8 oktober 2020. Evaluatie op 30 november 2020 heeft niet geleid tot aanpassingen.

Overzicht zorgmogelijkheden palliatief terminale zorg ten tijde van corona
Bijlage 1 - Symptoombestrijding palliatieve fase COVID-19 in thuissituatie
Bijlage 2 - Gespreksvoering NR en IC beleid
Bijlage 3 - Handleiding afscheidsrituelen in buitengewone situaties
Bijlage 4 - Het Brabantze Zorgbuddy Project
Bijlage 5 - Leidraad palliatieve sedatie bij tekorten medicatie of pompen

Richtlijn palliatieve sedatie

Op Palliaweb is een aangepaste richtlijn geplaatst over palliatieve sedatie bij mensen met corona. Hierin wordt geadviseerd medicatie intermitterend toe te dienen om eventueel tekorten aan pompen en medicatie te voorkomen. Dit advies betekent voor de thuiszorg dat zij meerdere keren per dag naar een patiënt toe moeten gaan. Op dit moment zijn er in onze regio voldoende pompen en medicijnen beschikbaar om palliatieve sedatie volgens de oorspronkelijke richtlijn toe te kunnen passen. Wij adviseren daarom de oorspronkelijke richtlijn te volgen. Bij vragen of twijfel kan de huisarts met de apotheker overleggen.