X

Open over het einde

Waar kan ik terecht?

In de palliatieve zorgverlening staan diverse professionals voor u klaar. Voor de één is de huisarts een belangrijke persoon, de ander gaat liever naar de medisch specialist of de verpleegkundige. Hulpverleners werken met elkaar samen en stemmen de zorg met u en met elkaar af. Vanuit het Netwerk Palliatieve Zorg  willen we u een zo compleet mogelijk overzicht aan informatie en ondersteuning bieden.

Netwerk Palliatieve Zorg

Het Netwerk Palliatieve Zorg (NPZ) wil mensen ondersteunen bij het maken van keuzes rondom leven en dood en de rust  creëren die zo belangrijk is voor een goede afronding van het leven. NPZ gaat het gesprek aan, luistert en bespreekt wensen om de hoogste kwaliteit van zorg te kunnen bieden op de plaats die de patiënt zelf kiest. Het netwerk brengt de patiënt en zijn naasten in contact met de juiste zorgverleners en geeft voorlichting, individueel en aan een breed publiek.

Om u en uw naasten te helpen bij uw zoektocht naar beschikbare middelen en ondersteuning, zijn er binnen ons netwerk vier Transmuraal Palliatief Verpleegkundigen (TPV) werkzaam. De verpleegkundige maakt samen met u een afspraak en blijft vanaf dat moment uw vaste aanspreekpunt. De TPV biedt een luisterend oor, denkt mee en adviseert over de mogelijkheden van de (thuis-)zorg, regelt zorg en hulpmiddelen en onderhoudt contact met uw huisarts en eventueel andere betrokken hulpverleners. Kortom de TPV heeft zicht op alle zorgmogelijkheden waaruit u kunt kiezen.

Lees hier hoe u in contact kunt komen met het netwerk of onze TPV'ers. Binnen het netwerk zijn diverse (thuis)zorgorganisaties werkzaam. Klik hier voor een overzicht van onze netwerkleden of kijk bij Zorg in uw regio.

Zorg thuis

De meeste mensen geven er voorkeur aan om thuis te worden verzorgd door partner, familie vrienden en kennissen (de mantelzorg). Toch kan er een tijd komen dat er hulp van buiten nodig is. In die situatie kunt u hulp krijgen van verschillende organisaties, uiteraard in overleg met uw eigen huisarts.  

VPTZ

U kunt ook een beroep doen op de vrijwilligers Palliatief Terminale Zorg (VPTZ) De VPTZ vrijwilligers zijn goed  opgeleid en kunnen tijd, aandacht en ondersteuning bieden aan de patiënt en diens naasten. Dit geeft mantelzorgers de gelegenheid om even tot rust te komen. Door tijdig hulp te vragen bij VPTZ is de zorg vaak beter vol te houden. Hier kunt u een filmpje zien van de VPTZ. 

Inloophuizen

De inloophuizen bieden opvang en steun aan mensen met kanker en hun naasten. Het is een ontmoetingsplaats waar gepraat kan worden met mensen die hetzelfde meegemaakt hebben. Ook kunnen er gezamenlijk creatieve activiteiten ondernomen worden.

Zorg in een verzorgingstehuis, kleinschalige woonvoorziening of verpleeghuis

Een verzorgingshuis/kleinschalige woonvoorziening biedt zorg en huisvesting aan diegenen die door ouderdom of ziekte niet meer zelfstandig kunnen wonen en voor zichzelf kunnen zorgen, ook niet met hulp van naasten, mantelzorg of thuiszorg. Een verpleeghuis is bedoeld voor intensieve zorg of zware medische behandelingen.

Palliatieve units binnen verpleeghuis

Palliatieve units zijn kleine afdelingen (1-2 bedden) binnen het verpleeghuis. Bedoeld voor  mensen “van buiten de instelling”. Mensen die thuis of in het ziekenhuis verblijven en daar niet willen of kunnen blijven. Ieder bewoner heeft een eigen kamer die hij met eigen spullen mag inrichten. De zorg wordt verleend door het reguliere personeel of door gespecialiseerde verpleegkundigen en verzorgenden.

Hospice

Een hospice is een instelling met een huiselijke sfeer, gespecialiseerd in terminale zorg. In een hospice kunt u zelf aangeven wat u wenst of nodig heeft, wie u om u heen wil hebben, hoe u de dag doorbrengt en op welke wijze u afscheid wilt nemen.