X

Open over het einde

Voor wie is palliatieve zorg?

Palliatieve zorg is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met een ongeneeslijke aandoening of kwetsbaarheid. U kunt bijvoorbeeld denken aan: kanker, hartfalen, nierfalen, dementie, COPD, ALS, MS, en overige neurologische aandoeningen. De palliatieve fase verschilt per persoon per aandoening en kan weken tot jaren duren.

Palliatieve zorg beperkt zich niet tot de patiënt, ook het welzijn van de naasten vormt een onderdeel van palliatieve zorg. Palliatieve zorg kan worden verleend thuis in uw eigen omgeving, in het ziekenhuis, verpleeg- of verzorgingshuis en in de laatste fase in een hospice of palliatieve unit.