X

Open over het einde

Hoe wordt de zorg betaald?

Palliatieve zorg kan worden vergoed via:

  • De Zorgverzekeringswet (Zvw)
  • De Wet langdurige zorg (Wlz)

Palliatieve terminale zorg wordt in de meeste gevallen vergoed via uw zorgverzekering. Zelfs als u er voor kiest om de laatste fase niet thuis, maar in een hospice of een palliatieve unit in een verpleeghuis door te brengen.  Als u al een indicatie vanuit de Wlz hebt, (wanneer u bijvoorbeeld bent opgenomen in een verpleeghuis of hiervoor op de wachtlijst staat), wordt palliatieve zorg vanuit de Wlz vergoed.

Ziekenhuiszorg wordt altijd via uw zorgverzekering vergoed.

Wanneer betaalt u een eigen bijdrage?

Als u een WLZ indicatie heeft, bent u een inkomensafhankelijke eigen bijdrage verschuldigd. Ontvangt u zorg via uw zorgverzekering, dan hoeft u geen eigen bijdrage te betalen. Wel vragen de meeste hospices een vergoeding per dag voor de kosten die zij maken (bovenop de professionele zorg). Afhankelijk van uw aanvullende zorgverzekering wordt dit bedrag soms deels of geheel vergoed. Informeer naar de voorwaarden bij uw zorgverzekeraar.

Meer informatie:

Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) heeft een informatiekaart gemaakt met uitleg over de betekenis en financiering van palliatieve zorg. Wat is palliatieve terminale zorg? En hoe is de financiering van deze zorg geregeld? De gehele tekst kunt u lezen of beluisteren via de linkjes onderaan de tekst.

Klik hier voor de informatiekaart palliatieve zorg of beluister het als gesproken tekst