X

Consultatief Palliatief Team

Over het Consultatief Palliatief Team (CPT)

Komt u bij de zorg voor patiënten in de palliatieve fase wel eens voor vragen of problemen te staan? Consulteer dan telefonisch een expert op het gebied van palliatieve zorg. Deze consulent denkt met u mee en adviseert u kosteloos. De consulent neemt de zorg niet over. U blijft zelf verantwoordelijk voor de zorgverlening aan uw patiënt.

Het Consultatief  Palliatief Team is telefonisch bereikbaar voor alle professionele hulpverleners in de gehele regio Roosendaal, Bergen op Zoom en Tholen.

Op werkdagen kunt u van 9.00-17.00 kunt u bellen naar 06-43 23 71 50.

In de avond, nacht en weekend uren kunt u bellen naar 0900-297 1616.


Voor wie is deze dienst bedoelt? 
Huisartsen, verpleegkundigen, medisch specialisten, specialisten ouderengeneeskunde en andere zorgverleners in de palliatieve zorg. 

Werkwijze
Een verpleegkundig consulent van het Consultatief Palliatief Team neemt uw hulpvraag in behandeling. Na analyse van het probleem stellen deze verpleegkundig consulent en een medisch consulent gezamenlijk een advies op. De consulent belt u zo snel mogelijk terug om het advies met u te bespreken.
De consulent baseert zijn adviezen op de landelijke richtlijnen (zie http://www.pallialine.nl/).
Daarnaast heeft de consulent toegang tot een breed netwerk van medisch en verpleegkundig specialisten en psychosociale en spirituele zorgverleners.

Waarover kunt u vragen stellen? 
- moeilijk behandelbare symptomen zoals: pijn, verwardheid, misselijkheid, dyspnoe, angst of depressie 
- beslissingen rondom het levenseinde: stopzetten van vocht en voeding, staken van behandelingen, indiceren en uitvoeren van palliatieve sedatie 
- bijzondere medicatietoepassingen, doseringen, toedieningswijzen 
- problemen op existentieel of spiritueel gebied 
- organisatie van zorg, overbelasting van de mantelzorg, sociale kaart