Wat kost palliatief terminale zorg?
  • De wijkverpleegkundige zorg thuis valt onder de basisverzekering. Uw zorgverzekeraar gaat de palliatief terminale zorg dus vergoeden. U dient hierbij wel rekening te houden met het eigen risico dat geldt voor vergoedingen uit de basisverzekering. Uw zorgverzekeraar bepaalt ook wanneer u recht heeft op palliatief terminale zorg en het aantal uren zorg per week. Informeer bij uw zorgverzekeraar wat deze vergoedt. Het kan zijn dat in de periode dat u thuis bent een ziekenhuisopname noodzakelijk blijkt. De kosten hiervan vallen uiteraard ook onder basisverzekering.

  • De zorg in sommige hospices wordt  gezien als thuiszorg en valt dus onder de basisverzekering. Naast het eigen risico dat u betaalt voor de basisverzekering vragen de hospices ook een eigen bijdrage per dag voor de niet-medische kosten. Deze eigen bijdrage verschilt per hospice. Sommige zorgverzekeraars vergoeden via een aanvullende verzekering deze kosten geheel of gedeeltelijk gedurende een beperkt aantal maanden. In andere hospices wordt de zorg vanuit de WLZ betaald en betaald u een eigen bijdrage gebaseerd op uw inkomen van twee jaar geleden. Daarnaast vragen zij soms ook nog een dagelijkse bijdrage vragen voor het eten, de was etc

  • Meer informatie is te vinden op de door het ministerie van VWS uitgegeven Informatiekaart Palliatieve Zorg. De NZa heeft in 2018 bekend gemaakt een aantal knelpunten in de financiering van palliatieve zorg op te lossen. Jaarlijks verschijnt er een nieuwe  handreiking financiering palliatieve zorg. U vindt hier de handreiking voor 2022