Nieuws

Respijtzorg in de regio Oost-Veluwe

Respijtzorg is de tijdelijke en volledige overname van zorg met als doel de mantelzorger een adempauze te geven. U vindt hier adressen van deze ondersteuningsmogelijkheden in de regio Oost-Veluwe.

Stoppen met eten en drinken

Om het moment van sterven te bespoedigen, kan een ernstig zieke er bewust voor kiezen met eten en drinken te stoppen. Dat kan geleidelijk, maar ook op één bepaald moment.

Proactieve zorgplanning (advance care planning)

Om goede en passende medische zorg te geven is het belangrijk tijdig te weten wat iemand wel of juist niet wil aan zorg. Door behandelwensen en -grenzen gezamenlijk te bespreken en vast te leggen kan hierop worden geanticipeerd. Zo kan de zorg afgestemd worden op persoonlijke wensen, waarden en behoeften. 

Gekoppeld

Blog koppelbed

Het koppelbed van het Gelre is met succes ingezet. Verpleegkundige palliatieve zorg Astrid Cornelissen ontving van een dankbare dochter een blog over de ervaringen van deze familie.

Laatste wensen vervullen

Overzicht van mogelijkheden

Wat wilt u nog doen, zien of beleven in deze laatste fase? Dit kunnen grote en kleine wensen zijn.

1234

Theme picker