Vergoedingen

Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) heeft een informatiekaart gemaakt met uitleg over de betekenis en financiering van palliatieve zorg. De tekst is hier ook te beluisteren. Wat is palliatieve terminale zorg? En hoe is de financiering van deze zorg geregeld? De gehele tekst kunt u lezen of beluisteren via de linkjes onderaan de tekst.

Hoe wordt de zorg betaald?

Palliatieve terminale zorg wordt vergoed via uw zorgverzekering of op basis van uw indicatie die u van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) heeft ontvangen. Als regel geldt dat de zorg via uw CIZ-indicatie wordt verstrekt als u al een CIZ-indicatie heeft. In alle andere gevallen is dat via uw zorgverzekering, zelfs als u er voor kiest om de laatste fase niet thuis, maar op een palliatieve unit in een verpleeghuis door te brengen. Ziekenhuiszorg wordt altijd via uw zorgverzekering vergoed.

Wanneer betaalt u een eigen bijdrage?

Als u een CIZ-indicatie heeft, bent u een inkomensafhankelijke eigen bijdrage verschuldigd. Ontvangt u zorg via uw zorgverzekering, dan hoeft u geen eigen bijdrage te betalen. Wel vragen de meeste hospices een vergoeding per dag voor de kosten die zij maken (bovenop de professionele zorg). Het kan zo zijn dat een hospice een vergoeding vraagt voor bijvoorbeeld eten en drinken.

Meer informatie hierover kunt u vinden bij het desbetreffende hospice. Vragen? Heeft u nog vragen aan de Rijksoverheid over palliatieve terminale zorg? Neem contact op via rijksoverheid.nl of bel naar 1400. (Bron: www.rijksoverheid.nl)