Wachtlijst feest Orpheus 6 oktober 2021

De 242 beschikbare stoelen, zijn zorgvuldig verdeeld tussen onze lidorganisaties (besturen, werkgroepleden en andere geinteresseerden), 60 patienten en hun naasten en de sponsoren van dit evenement. Als je geen uitnodiging hebt ontvangen voor deze feestelijke avond, dan kun je je hieronder alsnog aanmelden voor de reservelijst. De vrijgekomen plaatsen van genodigden die niet kunnen kunnen wij verdelen tussen de mensen op de wachtlijst.  Er wordt gevraagd vanuit welke rol en/of organisatie je je aanmeldt, zodat ook bij de verdeling van de reservekaarten een eerlijke verdeling wordt aangehouden.

Als er een plek voor jou vrijkomt, krijg je bericht met een link die nodig is om een toegangsticket via Orpheus te verkrijgen. 

 

Inschrijfformulier