Richtlijnen
  • www.pallialine.nl Multidisciplinaire richtlijnen voor de palliatieve zorg, met aanbevelingen opgesteld vanuit uit de meest recente inzichten ten aanzien van diagnostiek en behandeling. Op Pallialine staat altijd de meest actuele versie van de richtlijn.
  • www.oncoline.nl Richtlijnen voor de oncologische zorg worden onder verantwoordelijkheid van de meest relevante beroeps- of wetenschappelijke vereniging ontwikkeld, meestal volgens de evidence based methodiek
  • Transmuraal zorgpad palliatieve zorg Regionale afspraken ontwikkelt in de regio Oost-Veluwe en gestart op 01-01-2018
  • Kwaliteitskader palliatieve zorg Beschrijving van vertegenwoordigers van patiënten en hun naasten, zorgverleners en zorgverzekeraars van de kwaliteit van palliatieve zorg in Nederland.