Nieuws

Sterven...hoe gaat dat?

De infographic ‘Sterven… hoe gaat dat?’ biedt informatie voor mensen die gaan sterven en hun familie en vrienden.

Respijtzorg in de regio Oost-Veluwe

Respijtzorg is de tijdelijke en volledige overname van zorg met als doel de mantelzorger een adempauze te geven. U vindt hier adressen van deze ondersteuningsmogelijkheden in de regio Oost-Veluwe.

Stoppen met eten en drinken

Om het moment van sterven te bespoedigen, kan een ernstig zieke er bewust voor kiezen met eten en drinken te stoppen. Dat kan geleidelijk, maar ook op één bepaald moment.

Proactieve zorgplanning (advance care planning)

Om goede en passende medische zorg te geven is het belangrijk tijdig te weten wat iemand wel of juist niet wil aan zorg. Door behandelwensen en -grenzen gezamenlijk te bespreken en vast te leggen kan hierop worden geanticipeerd. Zo kan de zorg afgestemd worden op persoonlijke wensen, waarden en behoeften. 

123456

Theme picker