Verpleegkundigen Palliatieve Zorg

Zie stroomschema

 

Consultatieteam Palliatieve Zorg:

Tijdens kantoor uren:                        0900–4455660
Buiten kantoor uren:                         0900-0400304

 

Netwerkcoördinator
Berdine Koekoek:                              06-36581651         b.koekoek@gelre.nl

 

Medisch adviseur

1e lijn: Joke Breugem:                      055-5334369          jbreugem@deheeze.nl
2e lijn: Wilma te Water:                   055-5818395          w.tewater@gelre.nl

 

Praktijkteam palliatieve zorg van VWS 
Voor vragen en/of knelpunten      030 7897878           meldpunt@juisteloket.nl.

 

Sociale kaart van de regio Oost-Veluwe (versie okt. 2019