Centrum voor Levensvragen

Praten met een geestelijk verzorger kan zinvol zijn wanneer uw leven ingrijpend verandert. Bijvoorbeeld door een ernstige, mogelijk ongeneeslijke ziekte, door verlies van een dierbare, door een scheiding of door verhuizing naar een woonzorgcentrum/verpleeghuis. U kunt een beroep doen op het Centrum voor Levensvragen voor ondersteuning door een geestelijk verzorger.  Tijdens de coronacrisis bieden we ook telefonische gesprekken aan.

Waarom een geestelijk verzorger?

Maatschappelijk werk, psychologische hulp en geestelijke verzorging kennen een overlap in werkgebied. Gesprekken met een geestelijk verzorger zijn niet zozeer gericht op praktische doelen maar vooral ruimte biedend, onderzoekend en stimulerend. Geloofskwesties kunnen hierbij aan de orde komen, maar dit hoeft niet.

Meer informatie