Wie werken er?

De medewerkers van het Centrum voor Levensvragen zijn geestelijk verzorgers met diverse achtergronden, zodat u een gesprekspartner kunt vragen die aansluit bij uw eigen levensbeschouwing. Zij werken vaak samen met andere professionals en organisaties uit de buurt die mensen thuis begeleiden, bijvoorbeeld met huisartsen, thuiszorg en vrijwilligers. 

Alle geestelijk verzorgers voldoen aan de kwaliteitseisen die gesteld zijn door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Dat wil zeggen dat ze lid zijn van de vereniging voor geestelijk verzorgers (VGVZ) en ingeschreven staan in het kwaliteitsregister (SKGV).

 

Christine van Dijk

Wie ben ik?
Mijn naam is Christine van Dijk. Sinds 17 jaar werk ik als geestelijk verzorger in de zorg. Mijn eigen achtergrond is protestants-christelijk; in gesprekken sluit ik aan bij wat voor u belangrijk is vanuit uw eigen levensbeschouwing.

Wat bied ik?
Ik ondersteun mensen bij het zoeken naar zin, richting, betekenis en verbinding. Bij ingrijpende gebeurtenissen, verlieservaringen, lastige keuzes of vragen rondom het levenseinde ben ik beschikbaar om met aandacht naar uw verhaal te luisteren en mee te denken over wat voor u het leven (nog) de moeite waard maakt.

Hoe werk ik?
De vragen die u bezighouden staan voor mij centraal. Samen zoeken we naar bronnen van hoop en kracht zodat u weer zicht krijgt op uw leven.

Evert Idema

Wie ben ik?
Mijn naam is Evert Idema, sinds 1994 werk ik als geestelijk verzorger bij de Zorggroep Apeldoorn e.o. Daarvoor heb ik 6 jaar als predikant in een protestantse gemeente gewerkt. Verder ben ik opgeleid tot contextueel therapeut.

Wat bied ik?
Als het anders gaat dan gehoopt, als niets hetzelfde blijft, als je niet weet hoe verder, is het goed om met iemand te praten. Over wat gebeurd is, over dat ene wat maar niet uit je gedachten wil, over oud zeer, over uw hoop of twijfel, uw angst, de ingrijpende keuze waar je voor staat, over de zin van alles. U kunt dan een beroep doen op mij als geschoold geestelijk verzorger. Indien gewenst kunt u ook een beroep op mij doen als dominee. Als geestelijk verzorger heb ik ervaring in het begeleiden van mensen bij het verwerken van ingrijpende verliezen, in crisissituaties, bij revalidatie, bij afronding van het leven en bij langdurende rouw.

Hoe werk ik?
Ik werk vanuit de zorggroep Apeldoorn e.o. Zo mogelijk spreken we af in één van de locaties. Als uw mobiliteit het niet toelaat, bezoek ik u thuis. Uitgangspunt voor mijn werk is uw vraag en de wijze waarop u antwoorden zoekt. Samen zoekend hoop ik in een beperkt aantal gesprekken met u een manier te vinden om verder te gaan.

Yvette Seegers

Wie ben ik?
Ik ben Yvette Seegers (1977), onafhankelijk geestelijk verzorger en werkzaam in het ziekenhuis te Apeldoorn. Onafhankelijk wil zeggen dat ik buiten de traditionele instituties werk. Ik ben van huis uit katholiek, maar mijn spiritualiteit is ook gevormd door het humanisme, het boeddhisme en natuurreligies. Een ander belangrijk aspect van mijn leven is het opvoeden van mijn kinderen met mijn man.

Wat bied ik?
In mijn werk als geestelijk verzorger staat het contact zoeken van mens tot mens centraal. Op de eerste plaats zijn we allemaal mens. De menselijke ervaringen delen we in haar kwetsbaarheid en kracht en soms komen we tot de ontdekking dat juist onze kwetsbaarheid onze kracht is. Ieder mens kan boven zichzelf uitstijgen, hoe het levenspad zich ook ontvouwt. Dit pad ga je niet alleen en hoef je ook niet alleen te gaan. Door aandachtig en oordeelvrij te luisteren probeer ik ruimte geven aan wat gehoord moet worden vanuit een diepere laag.

Hoe werk ik?
Via het Centrum van Levensvragen of via het ziekenhuis kunt u met mij in contact komen. Het bieden van een veilige en vertrouwde omgeving vind ik cruciaal voor een goed en vertrouwelijk gesprek. Daarom bepalen we samen wat de beste plek en tijd is om elkaar te ontmoeten. De gesprekken zijn vaak één op één. Naasten kunnen ook deelnemen aan het gesprek als u dat wenst of als dit belangrijk blijkt te zijn.

Job Smit

Wie ben ik?
Mijn naam is Job Smit. Ik ben geestelijk verzorger en werk sinds 2006 in de ouderenzorg bij Viattence in Epe. Ik heb een theologische opleiding gevolgd en daarnaast een opleiding voor geestelijk verzorger, aangevuld met een Klinisch Pastorale Vorming en cursussen gespreksvoering.

Wat bied ik?
Ik heb een protestants christelijke achtergrond, heb een oecumenische instelling en houd mij bezig met alles wat zich in de samenleving aan levensbeschouwing aandient. Voordat ik werkzaam was in de ouderenzorg was ik predikant in Apeldoorn. Ik ben nog steeds dominee, dus een gesprek over religie en geloof is voor mij niet vreemd. Incidenteel leid ik ook afscheidsbijeenkomsten bij begrafenissen en crematies.

Hoe werk ik?
Ik werk graag binnen een ontmoeting van mens tot mens, waarin er ruimte ontstaat om levensvragen te laten opkomen en te verkennen. Ik wil graag samen met u zoeken naar de beste manier om uw leven te vervolgen vanuit dat wat u het belangrijkste vindt in uw leven.

Marijke Weststrate

Wie ben ik?
Mijn naam is Marijke Weststrate. Sinds een jaar ben ik  ZZP-er. Daarvoor werkte ik zeventien jaar als geestelijk verzorger op de Hezenberg, een Christelijk Centrum voor GGZ, Pastoraat en retraite. Daarnaast ben ik docent Bibliodrama en verzorg ik workshops. Verder begeleid ik momenten van afscheid voor mensen die daarvoor niet meer bij een kerk willen aankloppen, maar wel een stukje pastorale nabijheid zoeken.

Wat bied ik?
Persoonlijke begeleiding bij levensvragen. Ieder mens krijgt vroeg of laat te maken met verlies. Dit is ingrijpend en het zet je leven even helemaal stil. Verlies van een geliefde, verlies van werk, verlies van gezondheid, verlies van het leven. En dan heb je het soms nodig om je verhaal te delen. Iemand die even helpt om je weg in het leven te hervinden, omdat een levensweg na de ervaring van verlies nooit meer dezelfde is.

Hoe werk ik?
Praten helpt... is mijn ervaring. Soms het liefst met iemand die niet al te dicht bij je staat. Zo objectief mogelijk luisteren. Helpen om vragen en problemen te benoemen en inzichtelijk te krijgen geeft soms al ruimte. Vanuit mijn ervaring rond levens- en soms geloofsvragen wil ik mensen graag bijstaan. Samen op zoek naar hoe het komt dat het niet meer gaat en naar wat daaraan te doen is. Ik kom daarvoor naar u/jou toe en je bent ook welkom bij mij als je eigen omgeving niet veilig genoeg voelt.

Gerrit Heuver

Wie ben ik?
Ik ben Gerrit Heuver. ​Samen met een collega hebben we een bureau voor geloofs- en levensvragen gesticht. Van daaruit werken wij.

Wat bied ik?
Levensvragen uiten zich vrijwel altijd in relatie met (of als reactie op) concrete levensproblemen: verlieservaringen, gezins-of relatieproblemen, overmatige werkstress e.d. Daarover praten helpt. Liefst met iemand die niet al te dicht bij je staat, die objectief naar je kan luisteren, die onpartijdig kan helpen zoeken naar oorzaken en oplossingen. Maar ook zonder dat er meteen een oplossing is, geeft praten ruimte. De problemen benoemen en op een rijtje zetten, geeft op zich al lucht.

Hoe werk ik?
Wij hanteren een vorm van hulpverlening die uitgaat van de gezonde, positieve mogelijkheden die elk mens in zich heeft. Samen gaan we op zoek naar hoe het komt dat het niet meer gaat en naar wat daar aan te doen is. We werken dus oplossingsgericht. 

Astrid Bulte

Wie ben ik?
Mijn naam is Astrid Bulte (1964). Vanaf januari 2019 werk ik als geestelijk verzorger in de ouderenzorg bij Viattence in de dorpen Vaassen, Epe, Heerde en Wezep. Daarvoor heb ik twee jaar als geestelijk verzorger in het Radboudumc gewerkt. Ik heb religiewetenschappen gestudeerd met als specialisatie ‘Geestelijke verzorging’ bij de Radboud Universiteit in Nijmegen. Daarnaast ben ik sinds 1999 vakdidacticus en lerarenopleider bij de Universiteit Utrecht. Ik ben een onderwijsmens en heb ook op de middelbare school lesgegeven.

Wat bied ik?
Als geestelijk verzorger probeer ik te ondersteunen bij het zoeken naar wat echt belangrijk is in het leven. Er zijn momenten dat het leven anders loopt dan je wilt: verlies van een naaste of van een baan, ziekte, of andere schokkende gebeurtenissen. Soms is het vinden van nieuwe wegen en nieuwe doelen niet zo gemakkelijk. Dan kan een gesprek extra steun bieden. Samen kunnen we zoeken naar wat kracht geeft, of wat kan troosten.

Hoe werk ik?
Het gaat mij om de ontmoeting van mens tot mens waarin uw levensvragen en uw levensbeschouwing voor mij leidend is. Dat vraagt van mij een zoektocht naar wat u beweegt; zo beweeg ik mee in een gesprek over het leven waarin religie wel of niet aan de orde kan komen. Tegelijkertijd zoek ik naar verbondenheid met mijn spiritualiteit. Ik kan werken vanuit mijn eigen katholieke achtergrond; ik ken de gebruiken, de liturgie, de rituelen en symbolen van binnenuit. Ik kan ze eveneens inzetten in een breder oecumenisch en levensbeschouwelijk perspectief.

Egbertina Tessemaker

Wie ben ik?
Ik ben Egbertina Tessemaker (1982). Ik werk sinds 2011 als algemeen geestelijk verzorger in de ouderenzorg bij TriviumMeulenbeltZorg. Mijn wortels liggen in de protestantse kerk en waar nodig kan ik hieruit putten. Door de ervaring die ik de afgelopen jaren heb op mogen doen in gesprekken met mensen, heb ik gemerkt dat ‘rouw’ vaak onderschat wordt. Daarom heb ik in 2016-2017 de opleiding tot rouwbegeleider gedaan. 

Wat bied ik?
Als geestelijk verzorger zie ik mijzelf als iemand die een stukje mee mag lopen in het leven van een ander. Hierbij is ‘trouw’ van groot belang. Iemand mag zich bij mij op haar gemak voelen, mag ruimte voelen om te zijn wie zij is. 

Hoe werk ik?
In de afgelopen jaren heb ik veel mensen mogen spreken over hun leven. Door verschillende manieren van begeleiding, zoals individuele gesprekken, groepsgesprekken, belevingsvieringen, workshops, lezingen, morele beraden en oecumenische vieringen, heb ik aandacht voor levensvisie, welbevinden en zingeving. Wat geeft je leven zin? Waar kan je van genieten? Waar kijken je (nog) naar uit? Wie zijn je geliefden? Wat heeft je gevormd?

Coosje Meerveld

Wie ben ik?
Mijn naam is Coosje Meerveld. Sinds januari 2016 ben ik Geestelijk Verzorger. Begonnen in de Achterhoek en nu sinds november 2019 verbonden aan Zorggroep Apeldoorn. Ik heb altijd in de ouderenzorg gewerkt, met name bij de mensen thuis. Door mijn christelijke levensbeschouwing kan ik uit die bron putten wanneer de situatie daar om vraagt.

Wat bied ik?
Wanneer de vanzelfsprekendheid van alle dag wegvalt, is de balans vaak zoek in je leven. Het helpt dan om daarover met iemand te praten. Ik bied een luisterend oor en begeleiding om weer een goede balans in je leven te vinden. Deze balans is voor iedereen verschillend en kan een andere betekenis hebben. Dat is dus een unieke en heel persoonlijke zoektocht. Maar ook wanneer het leven keuzes vraagt die onmogelijk of onduidelijk lijken, door ziekte, verlies of lijden, dan sta ik je bij door middel van (door)vragen en luisteren. Zo kom je er achter welke weg je nemen wilt.

Hoe werk ik?
Ik werk intuïtief. Dat houdt in dat ik me laat leiden door wat er wordt gezegd, of juist niet wordt gezegd. Door steeds weer vragen te stellen pel ik als het ware af tot er een kern overblijft. Daar ligt vaak de echte vraag of de diepste (beweeg) reden en of verlangen. Door woorden te geven aan die diepste zielenroerselen, kan er ook betekenis aan gegeven worden. En wanneer de situatie daarom vraagt kunnen rituelen helpen om stappen te nemen.

Harm Knoop

Wie ben ik?
Ik ben Harm Knoop (1954). Na jaren werken als pastor en vrijzinnig voorganger, ben ik nu vrijgevestigd geestelijk verzorger zonder binding aan een religieus/kerkelijk instituut. Dat bevalt mij in hoge mate, in mijn gesprekken gaat het altijd over het leven, het leven van mijn gesprekspartner(s) in hun eigen contekst, geschiedenis en betekenis. En altijd op zoek naar het “eigene”. Dat is een centraal thema: “hoe maak ik mij het leven eigen. Zo eigen dat ik kan zeggen: dit is mijn leven, niet het leven dat anderen van mij verwachten”. Ik ben geestelijk verzorger bij de Beekwal in Eerbeek en Tolzicht in Brummen.

Wat bied ik?
Reflectie: “wat en hoe is mijn leven (geweest)?” En zelfreflectie: “wat van mij is het vooral geweest? wat heb ik van het leven gekregen?”. En: “wat is mijn bijdrage aan het leven, aan het grote geheel (geweest)?” Ik voel me op zijn gemak bij ongemakkelijke vragen, de vragen die Etty Hillesum “dakloze” vragen noemt. Waarmee veel mensen rondlopen en geen weg mee weten. Niets is mooier en meer vervullend dan die dakloze vragen thuis te laten komen bij de drager van de vragen.

Hoe werk ik?
In een gesprek ga ik met u op zoek naar wat u steun geeft en wat u nodig heeft op het gebied van zingeving, betekenis vinden en van betekenis zijn. Vooraf heb ik geen enkel idee waar we terechtkomen. Alles is welkom, niets overbodig of onbenullig. U telt mee in alles wat voor u telt.    

Eline Verbruggen

Wie ben ik?

Mijn naam is Eline Verbruggen. Ik werkte 14 jaar bij de Nederlandse krijgsmacht als geestelijk verzorger. Ik heb een humanistische, niet religieuze levensbeschouwing. Waarden als waardigheid, zelfbeschikking, verantwoordelijkheid en vrijheid zijn voor mij belangrijk. Naast geestelijk verzorger in de eerste lijn ben ik levenseindecounselor bij Stichting Levenseinde Counseling. Hiermee geef ik gehoor aan mijn persoonlijke drijfveer om een zelfgekozen levenseinde uit het morele taboe te halen. Ik ben open, betrokken, direct en aandachtig. Naast deze parttime werkzaamheden werk ik nu als begeleider en teamleider bij het Hoogeland, een woon-werk gemeenschap voor mensen met verslavingsproblematiek in Beekbergen.

Wat bied ik?

Geestelijke verzorging ligt voor mij op het grensvlak van psychologie, filosofie en spiritualiteit. Het wordt ook wel zielzorg genoemd. Ik ben een professionele, ervaren gesprekspartner, die op basis van gelijkwaardigheid, tijd en ruimte maakt voor confronterende levensvragen, of juist het zoeken naar innerlijke drijfveren. Het leven is een (soms pijnlijk) groeiproces, wat niet altijd vraagt om een oplossing, maar om een open, aandachtige blik. Voelen dat je zelf kunt bijdragen aan het zingeven of zin vinden van je eigen leven én levenseinde, kan heel krachtig zijn. Samen zoeken we naar wat steviger grond onder de voeten, waarop u zelf verder kunt. Ik help u reflecteren op uw eigen verhaal en de vragen die daarbij horen
Hoe werk ik?
Gesprekken zijn het uitgangspunt. Dit kan bij u thuis, of tijdens een wandeling. In het hospice of een andere plek waar u verblijft.