Informatie voor zorgverleners

Ondersteuning voor je cliënt

Als zorgverlener in de eerste lijn kun je te maken krijgen met mensen die levensvragen hebben. Indien je vanuit je eigen discipline de professionele inschatting maakt dat het voor de cliënt meerwaarde heeft, verwijs deze persoon dan naar het Centrum voor Levensvragen. Of neem als verwijzer in afstemming met de cliënt zelf contact op met het Centrum voor Levensvragen.

Ondersteuning voor jezelf en of je collega's

Jij kunt een beroep doen op een  geestelijk verzorger voor coaching, scholing, om een moreel beraad te verzorgen of om een Multi Disciplinair Overleg ( MDO) bij te wonen.

Interessante links