In het Netwerk Palliatieve Zorg werken zorg, welzijn- en vrijwilligersorganisaties in de regio samen om de palliatieve zorg zo goed mogelijk te organiseren en af te stemmen op de behoeften van patiënten en naasten. Palliatieve zorg is gericht op de kwaliteit van leven als genezing niet meer mogelijk is. Naast medische en lichamelijke zorg, zoals het voorkomen en verlichten van pijn, is er aandacht voor mentale en sociale steun en geestelijke zorg wanneer het eind van het leven nadert. 
De palliatieve fase verschilt per persoon en per aandoening en kan weken tot jaren duren. In dit korte filmpje van 2,5 minuut wordt uitgelegd wat palliatieve zorg is.

 

Nationaal programma palliatieve zorg

Het Nationaal Programma Palliatieve Zorg (NPPZ) bestaat uit het ZonMw programma Palliantie, activiteiten in zeven consortia Palliatieve Zorg en activiteiten vanuit de overheid.

De overheid investeert tot 2020 ruim 50 miljoen euro in palliatieve zorg in Nederland. Zij wil hiermee palliatieve zorg op een hoger niveau brengen. Het doel is dat mensen in hun laatste levensfase en hun naasten op lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel vlak in samenhang de zorg en ondersteuning krijgen die aansluit op hun wensen en behoeften. Waar en wanneer zij dat wensen.

Vanaf nu is alle informatie over het Nationaal Programma Palliatieve Zorg te vinden op één website: www.nationaalprogrammapalliatievezorg.nl.

 

Nieuwsbrief
Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief van Netwerk Palliatieve Zorg Oost Veluwe