Palliatieve zorg bij dementie

Dementie is een progressief ziektebeeld, dat wil zeggen dat iemand steeds verder achteruit gaat en steeds meer functies verliest. Het is daardoor onvermijdelijk dat mensen met dementie door - of in ieder geval mét - de dementie, sterven. Het zorgbeleid zal dan ook gericht zijn op een optimaal welbevinden, een aanvaardbare kwaliteit van leven en op het voorkomen of verlichten van symptomen.

 

Richtlijnen

Met het verschijnen van ‘Palliatieve zorg: richtlijnen voor de praktijk’ (2010) van het Kankercentrum Nederland (IKNL) is het belang van het gebruik van elementen uit de palliatieve zorg bij dementie helder omschreven: Palliatieve zorg: richtlijnen voor de praktijk (2010) op website van Pallialine.

 

Websites 

Voor meer informatie over palliatieve zorg bij dementie, kijk op 

 

Brochures 

 

Films