Consortium Septet

 

Dichtbij - Deskundig - Slagvaardig 

In de regio Midden-Nederland is SEPTET het samenwerkingsverband voor palliatieve zorg. Zeven netwerken palliatieve zorg werken daarin samen met het Expertisecentrum Palliatieve Zorg en het Integraal Kankercentrum Nederland. Door de handen ineen te slaan en goede initiatieven met elkaar te verbinden, kunnen we onze doelen nog beter bereiken. 

 

Wat willen we bereiken?

Septet wil graag dat voor alle mensen in de palliatieve fase zorg beschikbaar is, gebaseerd op de persoonlijke wensen en behoeften. De zorgvrager, zijn informele en formele zorgpartners werken in dialoog samen in een herkenbare structuur die gericht is op kwaliteit en ontwikkeling.

 

Waar staan we voor?

  • Dichtbij - Drempelloze zorg dichtbij huis, dichtbij de wensen en behoeften van zieke mens & naasten en dichtbij de praktijk van de zorgverlening. 
  • Deskundig - Deskundige zorg, ondersteuning en begeleiding door professionals en vrijwilligers.
  • Slagvaardig - Zeggen wat we doen, doen wat we zeggen en tijdig bijstellen.

 

Hoe wil Septet dat doen?

  • Septet maakt concrete zorgverbeterplannen en voert projecten uit waarvan de resultaten direct bijdragen aan de kwaliteit van zorg.
  • Septet sluit aan bij in het veld erkende normen over de kwaliteit van palliatieve zorg. Septet let daarbij specifiek op het patiëntenperspectief.
  • Septet stimuleert gebruik van in de regio ontwikkelde kwaliteitsproducten zoals het Utrechts Symptoom Dagboek en het palliatief redeneren. 
  • Zowel patiënten en naast als de brede professionele achterban hebben een belangrijke adviesrol binnen Septet.

 

Contact

Wilt u meer weten over Septet of heeft u een vraag aan Septet, dan kunt u een e-mail sturen aan: info@septet.nl

Alles over het septet is te vinden via deze link.