Participanten


Participanten van het netwerk in het Platform

Het netwerk is opgezet in 2004 en heeft een Stuurgroep, dat fungeert als een dagelijks bestuur. Daaronder staat een breed Platform waarin alle deelnemende organisaties zijn vertegenwoordigd en werkgroepen. Organisaties kunnen deelnamen aan het Platform als zij de intentieverklaring ondertekenen. De structuur staat beschreven in Structuurnota van maart 2014. Het netwerk wordt ondersteund en gecoördineerd door de netwerkcoördinator.