Het Netwerk Palliatieve Zorg NoordWest Veluwe


Wat is een Netwerk Palliatieve Zorg?

Een Netwerk Palliatieve Zorg is een samenwerkingsverband van zorgaanbieders in een bepaalde regio. Een netwerk heeft als doel de zorg voor mensen in de laatste levensfase zo goed mogelijk te organiseren. Door samen te werken, willen zorgaanbieders de kwaliteit van zorgverlening en de toegankelijkheid van zorg in de regio verbeteren. De netwerkcoördinator is het aanspreekpunt van het netwerk palliatieve zorg. 

 

Welk werkgebied heeft het netwerk?

Het werkgebied van het netwerk bestaat uit de regio Noordwest Veluwe en heeft betrekking op ongeveer 200.000 inwoners. Het gaat om de gemeenten:

  • Harderwijk
  • Ermelo
  • Putten
  • Nunspeet
  • Elburg
  • Oldebroek
  • Nijkerk
  • Zeewolde

Het netwerk wordt ondersteund door de afdeling palliatieve zorg van het Integraal Kankercentrum Nederland, locatie Utrecht.