X
interessante documenten

Kerncijfers palliatieve zorg

In de eerste uitgave van kerncijfers palliatieve zorg zijn nieuwe en reeds beschikbare data over palliatieve zorg op een handzame en overzichtelijke wijze op een rij gezet.

kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland

Het Kwaliteitskader palliatieve zorg geeft zorgverleners en zorgorganisaties een eenduidig beeld van wat verstaan wordt onder goede palliatieve zorg en helpt bij het ontwikkelen van beleid op...

handreiking financiering palliatieve zorg 2020

Handzaam overzicht van regelgeving en structuur rond de financiering van palliatieve zorg in de meest gebruikelijke zorgsettings. Herziening van de Handreiking 2019. Dit is de meest recente...

Handreiking palliatieve zorg thuis

Dit is een uitwerking van het kwaliteitskader palliatieve zorg vol adviezen. Het doel: de kwaliteit van zorg, de kwaliteit van leven en de kwaliteit van sterven van de patiënt in de palliatieve...

Theme picker