X
Het Netwerk

Een Netwerk Palliatieve Zorg is een samenwerkingsverband van zorgaanbieders in een bepaalde regio. Een netwerk heeft als doel de zorg voor mensen in de laatste levensfase zo goed mogelijk te organiseren. Ieder netwerk wordt begeleid door een netwerkcoördinator. Het is zijn taak om de processen van netwerkontwikkeling en van zorgverbetering te ondersteunen. Het Ministerie van VWS subsidieert deze Netwerken Palliatieve Zorg, omdat zij belang hecht aan netwerkvorming in de palliatieve zorg.

Het werkgebied van Netwerk Utrecht Noord-West

Het werkgebied an het netwerk palliatieve zorg regio Utrecht Noord-West bestaat uit de gemeenten: Woerden, Ronde Venen en Stichtse Vecht.