Projecten van het Netwerk

Op de website van het Consortium Palliatieve Zorg Noord-Holland en Flevoland (Consortium NHF) kunt u meer lezen over lopende projecten.

  • Klik hier voor informatie over het project "Betere eerstelijns palliatieve zorg door verdere ontwikkeling van PaTz"
  • Klik hier voor informatie over het project "PalliSupport: transmurale palliatieve zorg door signaleren, communiceren en ondersteunen"
  • Klik hier voor informatie over het project "Advance Care Planning in de eerste lijn voor de kwetsbare oudere patiënt en diens naasten"
  • Klik hier voor de overige projecten van het Consortium Palliatieve Zorg Noord-Holland en Flevoland (Consortium NHF)