X

Mensen met een andere dan Nederlandse achtergrond

In Nederland wonen in 2017 17,1 miljoen mensen waarvan 22,6 % een andere dan Nederlandse achtergrond heeft. Naar verwachting zal het totaal aantal inwoners in 2050 gestegen zijn naar 18,1 miljoen. Het aantal mensen met een allochtone achtergrond zal dan zo’n 26,4% van de totale bevolking zijn (CBS). Vooral het aantal niet-westerse allochtonen zal snel groeien (Garssen & van Duin, 2008).

Mensen met een andere dan Nederlandse afkomst kunnen andere wensen hebben ten aanzien van zorg in de laatste levensfase. Hieronder hebben wij een overzicht van folders en brochures voor u verzameld waarin veel informatie, aandachtspunten en aanbevelingen te vinden zijn.