X

 


´PALLIATIEVE ZORG VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING OF NIET- AANGEBOREN HERSENLETSEL´

 

Op maandag 20 januari 2020 in het AFAS Stadion Alkmaar
 

Op maandag 20 januari 2020 jl. vondt het sypmposium plaats. Hier kwamen onder andere de volgende punten aan bod. De zorg voor deze kwetsbare mensen vraagt een bijzondere aanpak. Het liefst wil je de ondersteuning tijdens de laatste levensfase zo goed mogelijk met de cliënt afstemmen. Door ingewikkelde communicatie is dit niet bepaald eenvoudig!

Wat is palliatieve zorg en wanneer begin je daar mee? Zorgverleners staan voor verschillende dilemma’s. Wat zijn de meest voorkomende zorgbehoeften en hoe sluit je hierop aan? Hoe zet je de patiënt centraal en betrek je de familie, mantelzorgers, vrijwilligers en professionals? Wanneer en hoe praat je over ‘de dood’ en bespreek je ethische dilemma’s? Hoe signaleer en anticipeer je op onrustig of angstig gedrag? Welke rol spelen vrijwilligers?

Wilt u nog eens op uw gemak de powerpoint terug lezen, of binnen uw team bespreken onderstaand kunt u deze terugvinden. Niet alle sprekers stellen dit op prijs, het kan zijn dat niet alle presentaties er tussen staan. 

Presentatie A. Wagemans - Werk aan de winkel

Presentatie R. Bruntink - Kwaliteitskader palliatieve zorg

Presentatie R. Vink - Inzet vrijwilligers

J. Tijhaar - STEM

J. Fluitman - Angst voor de dood

 

informatie over Palli support kunt u terug vinden via onderstaande link:
https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/palliatieve-zorg/palli-oiv