X

Casuïstiek VG Sector

De netwerken Palliatieve Zorg in Noord Holland-Noord en Zaanstreek Waterland organiseren op op 9 oktober 2018 weer een casuïstiekbespreking, specifiek voor de Verstandelijk Gehandicapten Zorg.

Doel
Doel van de casuïstiekbespreking is onderlinge uitwisseling van kennis en ervaringen, ethische reflectie en het verbeteren van multidisciplinaire samenwerking binnen de organisaties.

Doelgroep
Begeleiders,  AVG-artsen, huisartsen, orthopedagogen, medewerkers van dagactiviteitencentra, thuiszorgorganisatie binnen de organisaties, nachtdienstcollega’s.

Locatie
Wijkcentrum Mare Nostrum, zaal de Alikruik
Arubastraat 2
1825 PV Alkmaar

Vragen / nadere informatie
Voor vragen kunt u contact opnemen met Linda van der Heide, secretariaat, 072-5414600 of L.vanderheide@zonh.nl