Consortium

Het Consortium Palliatieve Zorg Noord-Holland en Flevoland (Consortium NHF) wil een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven in de laatste levensfase voor iedereen binnen de regio mogelijk maken. Voor iedereen met een levensbedreigende aandoening en hun naasten in de regio Noord-Holland en Flevoland willen zij optimale palliatieve zorg beschikbaar en toegankelijk maken; deze zorg wordt door de patiënten en naasten ervaren als optimaal, en sluit aan bij wat gewenst en nodig is. 

 

Om dit te bereiken zijn drie zaken essentieel:
1. Patiënten en/of naasten worden structureel betrokken bij activiteiten van het consortium.
2. Zorg, onderwijs en onderzoek moet goed op elkaar aansluiten en elkaar versterken.
3. Een cultuurverandering waardoor alle betrokkenen tijdig rekening houden met het naderende einde van mensen met een levensbedreigende aandoening.


De netwerken palliatieve zorg vertegenwoordigen zorgaanbieders die ook palliatieve zorg verlenen. Het gaat bijvoorbeeld om thuiszorg organisaties, huisartsen, ziekenhuizen, woonzorgcentra en hospices.

 

Voor meer informatie over het Consortium, scholingen en projecten verwijzen wij u naar de website van het Consortium Palliatieve Zorg Noord-Holland en Flevoland: http://palliatievezorgnoordhollandflevoland.nl

Het Consortium Palliatieve Zorg Noord-Holland en Flevoland (Consortium NHF) wil een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven in de laatste levensfase voor iedereen binnen de regio mogelijk maken. Voor iedereen met een levensbedreigende aandoening en hun naasten in de regio Noord-Holland en Flevoland willen zij optimale palliatieve zorg beschikbaar en toegankelijk maken; deze zorg wordt door de patiënten en naasten ervaren als optimaal, en sluit aan bij wat gewenst en nodig is. 

 

Om dit te bereiken zijn drie zaken essentieel:
1. Patiënten en/of naasten worden structureel betrokken bij activiteiten van het consortium.
2. Zorg, onderwijs en onderzoek moet goed op elkaar aansluiten en elkaar versterken.
3. Een cultuurverandering waardoor alle betrokkenen tijdig rekening houden met het naderende einde van mensen met een levensbedreigende aandoening.


De netwerken palliatieve zorg vertegenwoordigen zorgaanbieders die ook palliatieve zorg verlenen. Het gaat bijvoorbeeld om thuiszorg organisaties, huisartsen, ziekenhuizen, woonzorgcentra en hospices.

 

Voor meer informatie over het Consortium, scholingen en projecten verwijzen wij u naar de website van het Consortium Palliatieve Zorg Noord-Holland en Flevoland: http://palliatievezorgnoordhollandflevoland.nl