Jaarplannen

Klik hier om het beleidsplan 2018-2020 van het netwerk palliatieve zorg Noord-Kennemerland te raadplegen.

In dit beleidsplan worden de beoogde activiteiten van het Netwerk Palliatieve Zorg Noord-Kennemerland beschreven.