X
Nieuws Zorgverleners

Kwaliteit van sterven

Artikel in Volkskrant 20 februari 2020

De dood is een belangrijk onderdeel van het leven. Hoe kunnen we er het beste mee omgaan?

Geestelijk verzorgers op huisbezoek

Geestelijke verzorging in de thuissituatie via MomenTaal
Ouderen die in een ziekenhuis of instelling verblijven, kunnen een beroep doen op een geestelijk  verzorger. Voor mensen in de thuissituatie werd deze ondersteuning tot 2019 niet vergoed,...

Vacature: verpleegkundig consulent palliatieve zorg

Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) in Amsterdam
Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) locatie Amsterdam organiseert en faciliteert de consultatievoorziening palliatieve zorg in Noord-Holland en Flevoland (NHF). IKNL is het kennis- en...
Eerste2345791011Laatste

Theme picker