X
Nieuws Zorgverleners
OVER / NIEUW

OVER / NIEUW

2020 staat in het teken van het implementeren van de nieuwe netwerkstructuur. Een krachtig en slagvaardig netwerk dat toekomstbestendig is ingericht: dat is het doel. De Corona-crisis zorgt echter voor een verschuiving van prioriteiten. Tegelijkertijd is duidelijk dat goede samenwerking en onderlinge afstemming ontzettend belangrijk zijn in de palliatieve zorg.

Het oorspronkelijke plan van aanpak voor de implementatie wordt daarom bijgesteld. Waar we al een begin hadden met het maken van nieuwe werkafspraken in Amstelland, zal de uitwerking daarvan op een andere manier moeten worden voortgezet. Bovendien zijn er andere uitdagingen in de samenwerking tussen partners die het Netwerk juist nu kan stimuleren of faciliteren.

De komende tijd werkt Over/Nieuw op de achtergrond verder om doorgang te geven aan het traject. Daarvoor kan via de regiegroepen contact met partners worden opgenomen voor input. Uiteraard alleen op het moment dat daar voldoende ruimte voor is bij de aanspreekpunten.

Daarnaast hoort Over/Nieuw graag terug welke uitdagingen of problemen nu urgent zijn en baat hebben bij een gezamenlijke aanpak met ondersteuning vanuit het Netwerk. Ideeën daarover kunnen gemaild worden naar boudewijn@overnieuw.nl of bel om even te overleggen op 06 40 35 23 42.


Theme picker