X
Nieuws Zorgverleners
Bijeenkomst 'Tijd voor een nieuw begin'

Bijeenkomst 'Tijd voor een nieuw begin'

Op 16 december j.l. was er een bijeenkomst voor alle partners van het netwerk palliatieve zorg. De opkomst was goed, van vrijwel alle netwerkpartners was er een afvaardiging aanwezig.

In de afgelopen periode is het netwerk zich aan het bezinnen over de toekomst van het netwerk. De komst van het kwaliteitskader, de subsidie voor de geestelijke verzorging in de 1e lijn, de toekomstige wijzigingen in de financiering van het netwerk en het advies van de denktank die hierover is geweest, zijn voor het kernbestuur van het netwerk de aanleidingen hiervoor geweest.

Het kernbestuur van het netwerk heeft het bureau Over/Nieuw ingeschakeld om dit proces te begeleiden. Over/Nieuw heeft interviews gehouden met een grote afvaardiging van de netwerkpartners en de uitkomsten hiervan gepresenteerd. Zij constateren dat het netwerk toekomstbestendiger en daadkrachtiger georganiseerd moet worden. Tijdens de bijeenkomst presenteerde Over/Nieuw een voorstel voor een nieuwe structuur. Er was gelegenheid om in groepjes hierover met elkaar in gesprek te gaan. Deze gesprekken gaven veel waardevolle aanvullingen en deelnemers stelden goede vragen. Een teken van betrokkenheid, de aanwezigen zien het belang in van een efficiëntere organisatie van het netwerk. Na afloop was er de gelegenheid om met elkaar onder het genot van een hapje en een drankje, verder te praten en te netwerken.

In 2020 zal hier een vervolg aan worden gegeven. Alle aanvullingen van deze dag zullen worden meegenomen en de netwerkpartners zullen hierover weer worden geïnformeerd.


Theme picker