X
Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is de zorg voor mensen die door ouderdom of door een ongeneeslijke ziekte in de laatste fase van hun leven komen. De zorg of behandeling is niet op genezing maar op een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven gericht.

Bij palliatieve zorg is er aandacht voor:
 

  • lichamelijke klachten zoals pijn of benauwdheid
  • gevoelens van angst, verdriet en verwerking
  • vragen rondom leven en dood
  • zorg voor de naasten
  • allerlei praktische zaken

In de linkerkolom vindt u meer informatie over verschillende onderwerpen in de palliatieve zorg.
U vindt hier onder meer algemene omschrijvingen van hulpverleners en instanties die voor u of uw naasten van belang kunnen zijn.
In de bovenste balk  vindt u bij "Zorg in uw regio" de adressen en nadere gegevens van de organisaties in de regio Midden- en Zuid-Kennemerland. 

 De informatie onder 'zorgverleners' is bedoeld voor de zorgverleners en vrijwilligers.