X
Nieuws Patiënten
Thuisinzet geestelijk verzorgers

Thuisinzet geestelijk verzorgers

Mooie ontwikkelingen voor de palliatieve zorg en voor de geestelijk verzorgers en de palliatieve patiënten/cliënten in het bijzonder.

In het Regeerakkoord 2017-2021 ‘Vertrouwen in de toekomst’ is in de paragraaf ‘Goede zorg voor ouderen’ de afspraak en het budget opgenomen om de inzet van geestelijke verzorging in de eerste lijn te versterken. Minister de Jonge (VWS) heeft ervoor gekozen de bouw van een regionale infrastructuur en betaling van geestelijk verzorgers in 2019 en 2020 via de subsidieregeling van de regionale netwerken palliatieve zorg te laten verlopen. De uitbreiding van de Regeling palliatief terminale zorg, waarin de geestelijke verzorging is opgenomen, is in januari 2019 definitief geworden. De regeling richt zich voor 2019 en 2020 wat betreft de bekostiging van inschakeling van geestelijk verzorgers via palliatieve netwerken op twee groepen:

  • Mensen van 50 jaar en ouder
  • Palliatieve patiënten en hun naasten

Het bestuur van het Netwerk Palliatieve Zorg Midden- en Zuid-Kennemerland, zullen wij deze subsidie aanvragen en gaan wij ervoor zorgen dat er in onze regio op een efficiënte wijze gebruik gemaakt kan worden van geestelijk verzorgers in de thuissituatie, voor consultatie en voor bijscholing van reguliere zorgverleners en vrijwilligers, zoals gesteld in de subsidieregeling. Dit willen we natuurlijk zo snel mogelijk realiseren en we gaan hard aan de slag om een plan te schrijven en de regionale infrastructuur hiervoor vorm te geven. Dit doen we uiteraard niet alleen, daarom betrekken we daarbij geestelijk verzorgers en potentiele verwijzers uit de regio. We houden u via de nieuwsbrief van het Netwerk op de hoogte van de ontwikkelingen. Zodra de infrastructuur volledig is ingericht en de werkwijze bekend is zullen we alle betrokkenen wederom informeren.

Bij vragen neemt u contact op met de projectleider ‘Thuisinzet geestelijk verzorgers’ Ghislaine Mulder via g.mulder@vbzkam.nl of 06-36244200.


Theme picker

Landelijk nieuws

  Zoeken