X
Nieuws Patiënten
Project 'Waardigheid in de laatste levensfase' zoekt mensen met niet-westerse achtergrond

Project 'Waardigheid in de laatste levensfase' zoekt mensen met niet-westerse achtergrond

geplaatst: 18-10-2017

Het VUmc en het AMC zijn onlangs een project gestart waarin met interviews wordt onderzocht wat een waardige laatste levensfase betekent voor patiënten van Turkse, Marokkaanse of Surinaamse herkomst, en wat van belang is voor een waardige dood. 

Het onderzoek valt onder het ZonMw-programma ‘Palliantie. Meer dan zorg.’ en wordt uitgevoerd vanuit een samenwerking tussen de afdelingen sociale geneeskunde van zowel het AMC, als het VUmc. Op basis van de verkregen inzichten zullen trainingen ontwikkeld worden voor zorgverleners en voorlichtingsmateriaal voor patiënten van niet-westerse herkomst. Dit kan zorgverleners ondersteunen bij het versterken van de waardigheid van patiënten van diverse etnische herkomst.

Uw hulp gevraagd
Via het Netwerk Palliatieve Zorg zouden wij graag in contact komen met patiënten (en naasten) van Turkse, Marokkaanse en Surinaamse (Creools én Hindoestaans) herkomst. Onze vraag aan u is of u binnen uw organisatie, praktijk of buurt na wil gaan of u patiënten heeft/kent van Turkse, Marokkaanse of Surinaamse herkomst, zich bevindend in de laatste levensfase. Als bijlage vindt u een document (Waardigheid_ProjectomschrijvingWerving) met informatie over het onderzoek en in- en exclusie criteria.

Aanmeldingsprocedure
We stellen voor dat u, of een nauw betrokken zorgverlener, de patiënt vraagt of hij/zij mee wil doen. Als bijlage vindt u een brief met informatie voor patiënten. Ook vindt u factsheets over het onderzoek in het Turks en het Arabisch. Wilt u de brief en de factsheet in de gewenste taal aan de patiënt geven? Als de patiënt (en een naaste) interesse heeft, ontvangen wij graag contactgegevens van de patiënt. Dan nemen wij daarna zelf contact met ze op. Op het aanmeldingsformulier kunt u zien welke gegevens we graag zouden ontvangen. Deze gegevens kunt u sturen naar: Xanthe de Voogd, x.devoogd@amc.uva.nl

Bijlagen
-Projectbeschrijving 'Waardigheid'
-Aanmeldingsformulier
-Informatiebrief patiënt Nederlands
-Informatiebrief patiënt Arabisch
-Informatiebrief patiënt Turks

 


Theme picker

Landelijk nieuws

  Zoeken