X
Nieuws Patiënten
‘Palliatieve zorg gaat over meer dan alleen medische vragen’

‘Palliatieve zorg gaat over meer dan alleen medische vragen’

Blikvangers

In ‘Blikvangers’ vertellen professionals over palliatieve zorg. Deze keer Linda Frank, coördinator bij MomenTaal, een stichting die mensen in de laatste levensfase geestelijk bijstaat. Ze is ook coördinator/nabestaandenadviseur bij Stichting Nabestaandenzorg, een organisatie die ondersteuning biedt na het overlijden van een naaste.

Wat doet MomenTaal?

Linda: ‘Onze begeleiders voeren gesprekken met mensen die weten dat ze binnenkort gaan overlijden. Ze praten met hen over levensvragen en ze kunnen ook iemands levensverhaal opschrijven. Dat verhaal komt vaak terug bij het afscheid – onze voorgangers en geestelijk verzorgers worden geregeld gevraagd als spreker bij een uitvaart.’

Zijn dat altijd sprekers met een religieuze achtergrond?
‘Meestal wel, omdat veel ouderen van nu een religieuze opvoeding hebben gehad. Lang niet iedereen is nog kerkelijk of gelovig, maar bij een uitvaart heeft de familie vaak behoefte aan bekende rituelen. Als je niet bij een kerk bent aangesloten, kun je via MomenTaal een predikant, pastoor of andere voorganger vinden. Er zijn ook begeleiders zonder religieuze achtergrond, dan gaat het meer over spirituele vragen of mentale steun in algemene zin.’

Wat draagt een levensverhaal bij in de laatste fase?
‘Voor degene die gaat sterven helpt het om balans te vinden. Er komen zowel mooie gebeurtenissen uit zijn of haar leven voorbij als dingen die minder goed zijn gegaan. De persoon zelf en de familie ervaren dat vaak als troostend. Het verdriet is er niet minder om, maar het kan bijdragen aan aanvaarding van het verlies.’

Wat doet Stichting Nabestaandenzorg?
‘Na het overlijden stopt de zorg. De partner en/of andere naasten blijven dan letterlijk en figuurlijk met een leeg huis achter. Er moeten praktische zaken worden geregeld en er is het gemis van hun dierbare. Veel mensen die lang voor een zieke partner hebben gezorgd zijn sociale contacten kwijtgeraakt. De Stichting Nabestaandenzorg biedt een steun in de rug. Er werken vrijwilligers die een luisterend oor bieden en kunnen meedenken over oplossingen voor weggevallen taken, bijvoorbeeld het huishouden runnen of boodschappen doen. Soms is professionele hulp nodig, denk aan de administratie ordenen of voorwerk doen voor de notaris. Daar kan de stichting tegen betaling hulp bij verlenen. Verder organiseren we elke maand een koffie-inloop om gelijkgestemden te ontmoeten.’

Krijgen mensen die vergoed?
‘Sommige zorgverzekeraars vergoeden de ondersteuning van MomenTaal. De Stichting Nabestaandenzorg werkt met vrijwilligers. Als iemand professionele begeleiding nodig heeft, maar die niet kan betalen, zoeken we altijd naar een oplossing.’

Wat gaat goed in de palliatieve zorg, wat moet nog beter?
‘De medische kant van palliatieve zorg krijgt de laatste jaren meer aandacht, dat is positief. Tegelijkertijd kunnen mensen met andere problemen kampen, bijvoorbeeld angst voor de dood of verbroken relaties. De geestelijke zorg blijft nog zwaar onderbelicht. In oktober 2018 stuurde minister van Volksgezondheid een brief naar de Tweede Kamer, waarin hij voorstelt structureel geld vrij te maken voor geestelijke verzorging thuis aan mensen in de palliatieve fase. Hopelijk gebeurt daar snel iets mee, want dat is hard nodig.’


Theme picker

Landelijk nieuws

  Zoeken