X
Nieuws Patiënten
Film ‘Als je niet meer beter wordt’

Film ‘Als je niet meer beter wordt’

Elaa, Huisartsenkring Amsterdam/Almere en patiënten vinden het belangrijk om bewustwording en discussie op gang te brengen over het proces rondom langdurig palliatieve patiënten. Ze hebben daarom een film gemaakt. Deze film laat de situatie zien van twee palliatieve patiënten. Ze vertellen wat ze hebben ervaren, wat ze zouden willen verbeteren en geven aan hoe ze dit zien. Ook heeft de huisarts een rol in de film als vriendin van één van de patiënten, niet in de rol van haar huisarts. Zij neemt de ervaringen wel mee naar haar praktijk.

Deze film is het vertrekpunt om het gesprek op gang te krijgen over de verbetering van de zorg voor palliatieve patiënten. Om dit zinvol te laten verlopen is het de bedoeling dat de film groepsgewijs wordt bekeken, zodat er een vruchtbare discussie ontstaat. Hiervoor hebben we een vragenlijst ontwikkeld met daarop vragen die zowel voordat de film bekeken wordt als na afloop dienen te worden ingevuld.


Belangstelling?
De film kan worden aangevraagd bij Ghislaine Mulder of bij Elaa.

Trailer


Theme picker

Landelijk nieuws

  Zoeken