X

Contact

Consultatieteam Noord-Holland en Flevoland
0900 - 202 17 45 (10 ct. p.m.)
Dagelijks van 8-23 uur, in geval van nood ook 's nachts.
Voor professionele hulpverleners die bij experts advies willen inwinnen over medische, verpleegkundige, psychosociale, levensbeschouwelijke en organisatorische problemen op het gebied van palliatieve zorg. Het team bestaat uit consultartsen en -verpleegkundigen. Klik hier voor meer informatie.

Netwerken Palliatieve Zorg - Midden- en Zuid-Kennemerland en Amstelland en Meerlanden
Netwerkcoördinator Andrea van der Veen
023 – 303 2245 | 06 3624 4200 
a.vanderveen@vbzkam.nl
p/a Kantoor samen Voor Betere Zorg
Leidsevaart 582, 2014 HT Haarlem

Praktijkteam Palliatieve Zorg VWS - helpdesk zorgaanbieders
030 - 27399000
palliatievezorg@minvws.nl
Het team beantwoordt vragen van zorgprofessionals over het regelen van palliatieve zorg. Het team is tevens meldpunt van knelpunten die worden ervaren bij het regelen van zorg, zoals bureaucratie, slechte bereikbaarheid van loketten of bij de financiering van terminale (24-uurs) zorg.

Actueel
Momenteel werkt VWS aan het versoepelen van de aanvraag procedures voor palliatieve zorg aan de hand van ontvangen meldingen bij het Praktijkteam Palliatieve Zorg.