X
Sterven op je Eigen Manier

In 2015-2016 organiseerde het Netwerk Palliatieve Zorg het door ZonMw gesubsidieerde project STEM inspireert formele en informele zorg. Een train de trainer scholing voor professionals en vrijwilligers. Het doel: de communicatie bevorderen tussen zorgverlener en zorgvrager/naaste(n), maar ook het bevorderen van de verbinding tussen formele en informele zorg.

 

Wat wil STEM?

STEM wil sterven uit de taboe- en medische sfeer halen en een volwaardige plaats in het leven geven, door mensen te stimuleren over sterven te praten. Met verhelderende filmpjes wordt zichtbaar hoe snel iemand - ook ongewild - geneigd is om zijn eigen waarden te laten doorklinken bij het sterfproces van een ander. Alle cursisten benoemden deze bewustwording als een belangrijk leerpunt.

 

Loslaten

Een deelnemer vertelt: "Het gaat bij STEM niet om te oordelen, maar om een objectieve kijk op de mens met wie je te maken hebt. Ik ervaar dat het makkelijker is geworden om de juiste zorg te geven, zowel aan de persoon zelf als aan zijn naasten. Vooral wanneer mensen keuzes maken die botsen met je professionele houding. Daarnaast is STEM voor mij zelf ook een waardevol instrument geworden dat helpt om afstand te nemen in moeilijke situaties en los te laten."

 

Deelnemers

Netwerkpartners die aan de scholing deelnamen zijn: Woonzorg Flevoland, Welzijn Lelystad, Icare, Hospice Dronten, Coloriet, Toon Hermans Huis Dronten, MC Groep, Zorggroep Oude en Nieuwe Land  en Talma Urk.

 

Resultaat

Alle deelnemers stelden een plan van aanpak op om het STEM gedachtegoed te verspreiden binnen de eigen organisaties. De voortgang van deze activiteiten komt terug op de agenda van het Netwerk.