X
Ik mis je, wat nu?

Informatieavonden in Flevoland: “Ik mis je, wat nu?”

Jongeren hebben of krijgen te maken met verlies. Verlies door overlijden, een ernstige ziekte van iemand die hun dierbaar is; je verliest alles wat vertrouwd en gewoon was en gaat een nieuwe, onbekende fase in.  Wanneer jongeren te maken krijgen met verlies, wordt hun veerkracht op de proef gesteld. De behoefte om niet anders te zijn dan anderen, kan maken dat jongeren alleen komen te staan in hun verdriet. Ervaring met verlies heeft vaak invloed op hun functioneren op school en thuis. Jongeren gaan anders om met verdriet dan volwassenen. Het is voor hen vaak moeilijk om uiting aan gevoelens te geven.

 

Bijeenkomsten

In 2016 werden er in Dronten en Emmeloord   informatiebijeenkomsten georganiseerd over hoe jongeren met verlies omgaan.  Deze avonden zijn goed bezocht door ouders, hulpverleners, zorg coördinatoren en docenten van middelbare scholen.  Het programma bestond uit verschillende onderdelen:  er werd uitleg gegeven over het lesmodule wat is ontwikkeld waar scholen gebruik van kunnen maken als een leerling te maken heeft met verlies en afscheid van een dierbare. Marie Jose Pullens vertelde een persoonlijk verhaal over haar zoon die op 11 jarige leeftijd is overleden. Ze vertelde dit verhaal door de ogen van haar andere zoon om zo de wereld te verkennen van een rouwende jongere en hoe die verschilt van de volwassene. Na de pauze zijn de deelnemers zelf creatief aan de slag gegaan om vanuit  gevoel een schilderij te maken met kunstenares Sacha Jantzee.
In 2017 heeft "Ik mis je, wat nu? " een lezing georganiseerd met Daan Westerink welke een zeer groot aantal bezoekers had. Op 12 en 19 oktober organiseren we de theatervoorstelling "Radiostilte" in Lelystad en Bant.
 

Lesprogramma op school ik mis je! wat nu?

De mensen die werken in het voortgezet onderwijs, maken dagelijks jongeren mee in de leeftijd van 12-18  jaar die te maken kunnen hebben met overlijden en afscheid van een dierbare. Daarom hebben verschillende organisaties op het gebied van jongeren en verlies, de handen ineen geslagen en hebben speciaal hiervoor een lesprogramma ontwikkeld. In dit lesprogramma zijn  onderdelen opgenomen om rouw en gemis in de klas bespreekbaar te maken. U kunt dit programma opvragen op netwerkpalliatievezorg@coloriet.nl

 

Emotie en kunst

Uiting geven aan gevoelens kan moeilijk zijn, maar lukt vaak wel in kunst.
In het programma van “Ik mis je! Wat nu?” wordt emotie met kunst verbonden. Kunst in de meest ruime zin van het woord. Het kan gaan om het maken een gedicht of verhaal, schilderij of beeld, maar ook een film, een foto(reeks), een lied, dans, muziek of
digitale verwerking zijn mogelijkheden. Tijdens de informatiebijeenkomsten is gewerkt met teksten en afbeeldingen als inspiratie om te gaan schilderen.

 

Samenwerkingsverband Flevoland  “Ik mis je! Wat nu?”

Dit bestaat uit de volgende organisaties:
Netwerken Palliatieve zorg Flevoland, Rouw NOP, Bibliotheken Flevoland,  Stichting de KIM. Voor meer informatie of om  de lesmodule te bestellen, kunt contact opnemen met de coördinator van dit netwerk op (0320) 290980 of via  netwerkpalliatievezorg@coloriet.nl