X
Regionaal

Het Netwerk Palliatieve Zorg is een samenwerkingsverband van organisaties dat de zorg voor mensen in de laatste levensfase zo goed mogelijk wil organiseren. Betaalde en onbetaalde hulpverleners werken hierin samen. Op die manier kan men elkaar aanvullen en wordt het mogelijk de overgang van patiënten van de ene naar de andere zorgplek te verbeteren. De netwerkcoördinator is het aanspreekpunt voor de regio Noord-en Oost-Flevoland. Nederland kent ongeveer 65 netwerkregio's.

Publicaties en documenten

In het jaarplan leest u de voorgenomen activiteiten van het Netwerk binnen Noord- en Oost-Flevoland.

Jaarplan 2021

Jaarplan 2020

Jaarplan 2019

 

Jaarverslag 2019

 

Afstemming en overleg

De netwerkpartners zijn betrokken bij het netwerk en leveren hun bijdrage door verschillende activiteiten:

  • Scholing van professionals en vrijwilligers
  • Het platform is een overleg 5 x per jaar, waar alle partners bij elkaar komen. Hier worden knelpunten en ontwikkelingen besproken, samenwerkingsafspraken gemaakt en geëvalueerd en verbeteringen rondom de zorg en behandeling afgestemd.
  • De kerngroep is een stuurgroep die 3-4 keer bij elkaar komt, waar met name managers van de verschillende instellingen met elkaar afstemmen & zorgdragen voor de randvoorwaarden om de verbeteringen en ontwikkelingen binnen de palliatieve zorg te faciliteren.
  • Het ketenbestuur = in ontwikkeling
  • Op verschillende vlakken wordt er samen gewerkt door de netwerkpartners, binnen projecten en goede voorbeelden. Dit kan zowel casuistiekbespreking zijn, als m.b.t. samenwerking rond een onderdeel. (b.v. Coalities in de zorg). Zo wordt met elkaar vorm gegeven aan het fundament van het netwerk.