X
Landelijk

Kwaliteit palliatieve zorg verbeteren

Het ministerie van VWS wil de kwaliteit van palliatieve zorg verbeteren zodat iedere burger in 2020 verzekerd is van goede palliatieve zorg op de juiste plaats, op het juiste moment door de juiste zorgverleners.

In 2014 is daarom het Nationaal Programma Palliatieve Zorg (NPPZ) gestart. Het NPPZ bestaat uit

  • het ZonMw programma Palliantie. Meer dan zorg 
  • activiteiten in regionale samenwerkingsverbanden (er zijn zeven consortia palliatieve zorg om palliatieve zorg overal in Nederland te optimaliseren) en
  • aanvullend nationaal beleid

Belangrijk uitgangspunt bij de activiteiten en verbeteringen is de patiënt. Uiteindelijk moeten patiënten en naasten kunnen kiezen welke zorg en ondersteuning zij willen in de laatste fase van hun leven. Meer informatie over actuele ontwikkelingen en de voortgang van projecten leest u op de website van Agora.

 

Fibula, belangenbehartiger van palliatieve netwerkzorg

Stichting Fibula is ervan overtuigd dat door multidisciplinaire en regionale samenwerking de palliatieve zorg, zorg voor mensen in de laatste levensfase, daadwerkelijk kan verbeteren. De regionale Netwerken Palliatieve Zorg vervullen hierin een cruciale rol, die Fibula wil versterken en meer zichtbaar wil maken. Sinds 2011 is Fibula de landelijke organisatie van de Netwerken Palliatieve Zorg.

 

IKNL, Integraal Kankercentrum Nederland

Het IKNL werkt samen met alle betrokkenen aan de verbetering van de kwaliteit van de oncologische en palliatieve zorg.  De Nederlandse Kankerregistratie (NKR) vormt de belangrijkste basis voor het kennis en kwaliteitsinstituut. Meer informatie vindt u hier